VOORWAARDEN HUUR BBQWAGEN  ;;;
 
    ER WORDT OM U  INDENTITEITSKAART  GEVRAAGD.
 
    ER WORDT EEN BORG VAN € 100,- GEVRAAGD VOOR HET HUREN VAN ONZE BBQWAGEN.
    
    BORG + HUUR BIJ  AANKOMST CONTANT VOLDOEN.
    
    BIJ DIEFSTAL  OF BESCHADIGINGEN IN WELKE VORM DAN OOK , BRENGEN WIJ  DE KOSTEN
    BIJ DE HUURDER IN REKENING.
    
    
    BIJ EVETUEEL VERNIELINGEN OF BESCHADIGINGEN  VAN MATERIALEN IN OF OP DE BBQWAGEN
    WORDT OOK BIJ DE HUURDER IN REKENING GEBRACHT.
  
    BORG WORDT BIJ HET OPHALEN OF TERUG BRENGEN VAN ONZE BBQWAGEN 
    {  MITS ALLES HEEL IS EN SCHOON VOLGENS AFSPRAAK  } WEER CONTANT TERUG BETAALD.